Vår inriktning när det gäller tyger är framför allt på tyger till hembygds-/sockendräkter. I första hand gäller det dräkter i vår närhet där förlaga finns tillgänglig. Vi kan också väva ett tyg även om du bara har ett litet tygprov. Kvaliteten anpassas till garner som går att få tag i idag och som kan accepteras som likvärdig ersättare.